Close
0 ürün
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Kategoriler
  Filters
  Tercihler
  Arama

  Mesafeli Satış Sözleşmesi

  Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1.TARAFLAR

  İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

  B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

  AD- SOYAD: Cengizhan Girgin

  ADRES: Next Level A16 D:81 K:3 Ankara

  İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  2.TANIMLAR

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

  BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

  BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

  KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

  YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

  HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

  SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

  ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

  SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

  SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

  TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

  SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

  MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

  3.KONU

  İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

  4. SATICI BİLGİLERİ

  Ünvanı: hepsi1numara (ibrahim aykut GİRGİN)

  Adres: Next Level A16 D:81 K:3 Ankara

  Telefon: 08504601049

  Faks: 08502200451

  Eposta: destek@hepsibirnumara.com

  5. ALICI BİLGİLERİ

  Teslim edilecek kişi:

  Teslimat Adresi:

  Telefon:

  Faks:

  Eposta/kullanıcı adı

  6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

  Ad/Soyad/Unvan:

  Adres:

  Telefon

  Faks

  Eposta/kullanıcı adı

  7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

  1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

  7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

  7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

  Ürün Açıklaması

  AdetBirim Fiyatı

  Ara Toplam

  (KDV Dahil)

  Kargo Tutarı

  Toplam :

  Ödeme Şekli ve Planı

  Teslimat Adresi:

  Teslim Edilecek kişi

  Fatura Adresi

  Sipariş Tarihi

  Teslimat tarihi

  Teslim şekli

  7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.


  8. FATURA BİLGİLERİ

  Ad/Soyad/Unvan

  Adres

  Telefon

  Faks

  Eposta/kullanıcı adı

  Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

  teslim edilecektir.

  9. YETKİLİ MAHKEME
  İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değerlere göre Alıcı’nın yerleşim yerindeki veya işbu sözleşmenin yapıldığı yerdeki İlçe Hakem Heyetleri, İl Hakem Heyetleri yahut, Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir..
  Bu sözleşme 8 (Sekiz) maddeden oluşmaktadır.
  SATICI :
  ALICI :